Povratak u OSTALO1. ZA KOPANJE- GRABILICA 95% - HIDRAULIČNI , 0.25 m3 , sa zubima , servisirano
2. ZA TRUPCE - MAKAZE 60% - HIDRAULIČNI , do fi-900 , sa i bez rotatora , servisiran PRODATO !!!
3. ZA TRUPCE - MAKAZE 80% - HIDRAULIČNI , do fi-600 , sa i bez rotatora PRODATO !!!
4. ZA RASUTE TERETE UGALJ - GRABILICA 80% - HIDRAULIČNI , 0.5 m3 , bez zuba, servisirano
5. ZA OTPAD - POLIP 95% - HIDRAULIČNI , 6-prstni , do fi-1800 , 350 lit. REPARIRAN PRODATO !!!
6. ZA OTPAD - POLIP 80% - HIDRAULIČNI , 6-prstni , do fi-1400 , 250 lit. , 2 komada
7. ZA RASUTE TERERETE - GRABILICA 80% - MEHANIČKA ZA BAGER SAJLAŠ, 0.8 m3 (2.200 Kg) PRODATO !!!
8. ZA RASUTE TERERETE - GRABILICA 90% - MEHANIČKA ZA BAGER SAJLAŠ, 1.3 m3 (2.500 Kg) PRODATO !!!
9. SVRDLO ZA BUŠENJE RUPA U ZEMLJI 70% - fi-400 x 2000 mm , ispravno PRODATO !!!